Den lange

12. september Mørkøv

10. oktober 2022 Skarresø

14. november 2022 Torbenfeldt

5. eller 12. december 2022 Vadestedet, Holbæk

9. januar 2023 Tadre Mølle

20. februar 2023 Rørvig/Dybesø

13. marts 2023 Holmstrup/Bro Mølle

3. eller 17. april 2023 Sorø Sø

8. maj  2023 “Lockness”

12. juni  2023 Vejrhøj