Svinninge Krolf

Svinninge Krolf  blev startet i efteråret 2012 hvor DAI’s konsulent hjalp os med at etablere en bane på græsarealet nord for Svinninge Sportscenter.

Hen over efteråret fandt vi ud af, at foreningens vedtægter slet ikke omtalte Krolf, så vi kunne ikke officielt deltage i den kommende turnering som forening – og kun foreninger under DAI kunne deltage.

Vi drøftede, om vi skulle lave en selvstændig forening – men dels kostede det penge, og dels var alle spillerne medlemmer i Motion for Livet i forvejen – så i stedet enedes vi om at foreslå generalforsamlingen en ændring i vedtægterne, så Krolf blev en del af foreningens aktiviteter sammen med Stavgang.

Den nødvendige vedtægtsændring blev godkendt af generalforsamlingen i marts 2013, og vi kunne derfor i foråret 2013 melde os til DAI’s regionsturnering for Krolfhold. Vi tilmeldte os med et hold – et hold består af fire spillere.

Samme forår etablerede vi endnu en bane på arealet nord for hallen.

i 2014 deltog vi med to hold i turneringen, og det gør vi stadig.

Vi fik i 2014 penge fra Svinninge Lokalforum, så vi kunne købe 3 borde/bænkesæt og få lagt et fliseunderlag.  Ligeledes betalte Lokalforum for et sæt nye spilletrøjer De bliver i denne sæson udskiftet med er sæt trøjer sponseret af Lions Club Svinninge

Vi spiller krolf hver onsdag og fredag kl. 14.00 – 17.00.
Vi spiller to runder med en kaffepause imellem (medbragt kaffe og kage).

Interesserede kan møde op på spilledagene nord for Sportscentret ved vores Klubcontainer eller kontakte:
Jørgen Hass

Skriv et svar