Bestyrelse

Lisbeth Friis-Jensen(formand)     

Ruth Solvang(næstformand)

Bodil Skov(kasserer)       

Annie Hass (sekretær)             

Bente Søe

Birgit Nielsen (suppl.)

Anne Jeppesen (suppl.)                                                                                  

Webmaster: Jørgen Hass